• search
    search
    close
  • email
    email
    close

Newsletter

Prijavite se na newsletter listu Kutjeva d.d.

Ime

E-pošta

Please enable the javascript to submit this form

Upisom Vaše adrese e-pošte slažete s našom Izjavom o privatnosti i Uvjetima korištenja
Četvrtak, 12 Travanj 2012 10:58

Pravila nagradne igre Studenac i Kutjevo Vas vode na utakmice hrvatske reprezentacije!

Napisao
Ocjena
(0 Glas(a)ova)
Na temelju odredbi članka 69., stavak 5. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09) tvrtke, te na temelju Rješenja Ministarstva financija, Porezna uprava – središnji ured
KLASA:UP/I -460-02/12-01/245 , URBROJ: 513-07-21-07/12-02 od 05.04.2012.

Podravka d.d., OIB 18928523252, 48000 Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32
i
Kutjevo d.d., OIB 21918659912, 34340 Kutjevo, Ulica Kralja Tomislava 1.
Zajednički donose

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Studenac i Kutjevo Vas vode u Poljsku“

Članak 1. – Tvrtka i sjedište priređivača
Priređivači nagradne igre su:
Podravka d.d., OIB 18928523252, 48000 Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32  i 
Kutjevo d.d., OIB 21918659912, 34340 Kutjevo, Ulica Kralja Tomislava 1.

Članak 2. – Naziv nagradne igre, vrijeme i mjesto održavanja
Naziv nagradne igre je: „Studenac i Kutjevo Vas vode u Poljsku“.
Nagradna igra održati će se u vremenu od 10.04.2012. do 29.05.2012. godine na području Republike Hrvatske.

Članak 3. – Svrha nagradne igre
Svrha nagradne igre je promidžba Podravkinih proizvoda iz programa Studenac, te proizvoda Kutjeva d.d., u maloprodajnim i ugostiteljskim objektima na području Republike Hrvatske.
U nagradnu igru uključeni su sljedeći proizvodi Podravke d.d. i Kutjeva d.d.: Studenac 1,5l PET, Studenac 1L Staklo; Kutjevo Graševina 1l.

Članak 4. – Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri
Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrošač treba sakupiti 2 čepa Graševine Kutjevo od 1l i 2 čepa bilo kojeg pakiranja Studenaca, a navedenog u članku 3., te poslati zajedno s osobnim podacima (ime, prezime, adresa i br. telefona) najkasnije do 29.05.2012.  u 13:00 na adresu: "Studenac i Kutjevo Vas vode u Poljsku“, p.p. 190., 48001 Koprivnica.
Isti potrošač može sudjelovati u nagradnoj igri više puta sa više pošiljki.

Članak 5. – Nagradni fond

Nagradni fond utvrđen je isključivo od proizvoda i usluga koje dobitnik ne može zamijeniti za novac ili slične proizvode i usluge koji nisu navedeni u nagradnom fondu.
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske koji prihvate Pravila nagradne igre objavljena na web stranicama organizatora igre www.podravka.com i  www.kutjevo.com .
Zaposlenici Podravke d.d. i članovi njihove uže obitelji nemaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri.
Zaposlenici Kutjeva d.d. i članovi njihove uže obitelji nemaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri.

Članak 6. – Izvlačenje imena dobitnika nagrada i kontrola izvlačenja
Izvlačenje imena dobitnika nagrada obavit će se u tri (3) kruga:

Prvi krug izvlačenja dvadeset nagrada (20) „Putovanje u Poljsku navijačkim vlakom 10.06.2012. za dvije osobe“ održat će se 15.05.2012. u 14:00 sati zaključno sa pošiljkama koje pristignu do tog datuma do 13:00, ne dobitne pošiljke ulaze u završni krug izvlačenja;

Drugi krug izvlačenja dvadeset nagrada (20) „Putovanje u Poljsku navijačkim vlakom  14.06. 2012. za dvije osobe“ održat će se 22.05. 2012. u 14:00 sati zaključno sa pošiljkama koje pristignu do tog datuma do 13:00, ne dobitne pošiljke ulaze u završni krug izvlačenja;

Treći finalni krug izvlačenja dvadeset nagrada (20) „Putovanje u Poljsku navijačkim vlakom  18.06. 2012. za dvije osobe“ održat će se 29.05. 2012. u 14:00 sati, a u njega ulaze pošiljke pristigle od 10.04. 2012. do zaključno 29.05. 2012. do 13:00.

Izvlačenje će se održati u prostorima Podravke d.d. u Koprivnici. 
Izvlačenje će nadzirati komisija u sastavu od po jednog predstavnika oba organizatora  uz prisutnost javnog bilježnika, imena dobitnika će se izvlačiti po redu od prve nagrade nadalje. Tijekom izvlačenja imena dobitnika nagrada sačinit će se zapisnik koji će sadržavati imena i prezimena te adrese dobitnika. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovog pravilnika. Za izvučene pošiljke koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 4. ovog pravilnika, neće se javno objavljivati dobitnik, a isti će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni. Priređivač nagradne igre zadržava pravo da iz primljenih pošiljki prije izvlačenja,pošiljke sumnjiva sadržaja izdvoji, te ih komisijski provjeri prije uključivanja u nagradno izvlačenje. Ukoliko se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Članak 7. – Objava rezultata izvlačenja
Rezultati nagradne igre biti će objavljeni:
•    17.05.2012. za prvi krug izvlačenja od 15.05.2012.
•    24.05. 2012. za drugi krug izvlačenja 22.05. 2012.
•    31.05. 2012 za završni krug izvlačenja 29.05. 2012.
na internet stranicama priređivača nagradne igre www.podravka.com, www.kutjevo.com.

Članak 8. – Nagrade
Definirana je jedna nagrada:„Studenac i Kutjevo Vas vode u Poljsku navijačkim vlakom  za dvije osobe“
Potpuni podaci o nagradama iz članka 5. ovog pravilnika, to jest svi tehnički podaci – proizvođač, model i vrijednost te termini određeni su i ne mogu se mijenjati.

Članak 9. – Način preuzimanja nagrada
Dobitnici nagrade :„Studenac i Kutjevo Vas vode u Poljsku navijačkim vlakom  za dvije osobe“
će biti obaviješteni o preuzimanju nagrada od strane Priređivača nagradne igre, a prema programu putovanja od strane pružatelja usluge (Speranza d.o.o.).
Prilikom preuzimanja nagrada, dobitnik mora potpisati izjavu o preuzimanju nagrade i oslobađanju od odgovornosti.
Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 10. – Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradne igre
Sudionici će biti upoznati s pravilima nagradne igre putem objave 10.04.2012. na Internet stranicama Priređivača www.podravka.com i www.kutjevo.com.

Članak 11. – Identifikacija dobitnika nagrada
Svi dobitnici dužni su svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom, ili važećom putovnicom.

Članak 12. – Rješavanje spora
U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradne igre “Studenac i Kutjevo Vas vode u Poljsku” nadležan je općinski sud u Koprivnici.

Članak 13. – Pravila nagradne igre
Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi sudionici suglasni su s pravilima nagradne igre.
Sudionici su suglasni da ako postanu Dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa, fotografija i snimljeni materijal Priređivač može koristiti u promidžbene svrhe putem svih medija bez naknade.
Također, Priređivači zadržavaju sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji proizlazi iz uručenja nagrada dobitnicima. Dobitnik je obvezan u potpunosti surađivati s Priređivačem u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz nagradne igre i u vezi s nagradnom igrom.
Pravila nagradne počinju vrijediti nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave na web stranicama organizatora.

Članak 14. – Obaveza priređivača
Priređivač se obvezuje 5% vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 15. – Mogućnost prekida nagradne igre
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju ako nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničkih i drugih javnih medija.

U Koprivnici, 02.04. 2012.
PODRAVKA D.D., Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica

U Kutjevu 02.04. 2012.
Kutjevo d.d. Ulica Kralja Tomislava 1, 34340 Kutjevo
Pročitano 2442 puta Poslijednja izmjena dana Utorak, 23 Travanj 2019 08:46
Izbornik